Výrobky Kamat

Výrobky Kamat

Výrobní program společnosti Kamat spol. s r.o. 

Kabelové soubory - koncovky, spojky Úplný systém sloupového vedení
Kabelové příchytky KP, KPA, KPS, KPJ Mechanické ochrany a zákryty kabelů
Jistící prvky - pojistkové spodky Zařízení pro manipulaci s kabelovými bubny

Podrobnější informace naleznete na www stránce www.kamat.bz nabo na B&B portále KAMAT obchod.kamat.cz .

 

Máme jméno
...v Česku

Máme jméno
...v severních Čechách

Máme jméno
...v severozápadních Čechách

Máme jméno
...v Praze a středních Čechách

Máme jméno
...na Moravě a ve Slezsku

Máme jméno
...v Praze a Plzni

Máme jméno
...na Slovensku

Máme jméno
...v jižních Čechách