Přispěli jsme na nové auto

Přispěli jsme na nové auto

Dostali jsme krásnou možnost finančně podpořit nákup nového automobilu pro Oblastní charitu Náchod. Naše firma Kamat spol. s.r.o. přispěla částkou 25 000 Kč na nové vozidlo, které bude pomáhat při zásobování potřebným. Více na https://nachod.charita.cz/kdo-jsme/clanky/aktuality/prevzali-jsme-novy-vuz-od-sponzoru/


Zpět na seznam akcí

 

Máme jméno
...v Česku

Máme jméno
...v severních Čechách

Máme jméno
...v severozápadních Čechách

Máme jméno
...v Praze a středních Čechách

Máme jméno
...na Moravě a ve Slezsku

Máme jméno
...v Praze a Plzni

Máme jméno
...na Slovensku

Máme jméno
...v jižních Čechách