KAMAT IMAO součástí naší firmy

KAMAT IMAO součástí naší firmy

Vážení klienti a obchodní partneři,

rádi bychom Vás tímto informovali o skutečnosti, že dne 5.9.2019 došlo ke změně obchodního jména a zároveň  i vlastníků podílů ve společnosti IMAO electric s.r.o. IČ: 29301823, se sídlem Třebíčská 774, 594 01 Velké Meziříčí, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně vedeném v oddílu C 72476. Nové obchodní jméno společnosti je KAMAT IMAO s.r.o., IČ a sídlo společnosti zůstává nezměněno. Většinovým vlastníkem obchodního podílu společnosti se stala firma KAMAT spol. s r.o. IČ: 45538701, se sídlem Kpt. Jaroše 470, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové vedená v oddílu C 1812. Jednatelem společnosti nadále zůstává p. Libor Jaša a druhým jednatelem byl jmenován p. Jaroslav Andrš.

Uvedené změny byly provedeny se záměrem poskytovat především Vám, našim zákazníkům, kvalitní servis a služby, které chceme, díky propojení se společností Kamat spol. s.r.o., i nadále zvyšovat. V souvislosti s provedenými změnami se nijak nemění stávající obchodní politika a strategie společnosti. Dovolujeme si Vás požádat o zavedení změny názvu společnosti do Vašich informačních systémů a zasílání veškerých dokumentů již s novým názvem společnosti.

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a jsme přesvědčeni , že provedené změny se pozitivně projeví na naší vzájemné spolupráci.

dokumenty ke stažení

(.PDF, 109.4KB)


Zpět na seznam akcí

 

Máme jméno
...v Česku

Máme jméno
...v severních Čechách

Máme jméno
...v severozápadních Čechách

Máme jméno
...v Praze a středních Čechách

Máme jméno
...na Moravě a ve Slezsku

Máme jméno
...v Praze a Plzni

Máme jméno
...na Slovensku

Máme jméno
...v jižních Čechách